Main Page Sitemap

Liselund slot spøgelser


De lod kammerherreinde Calmette blive boende som enke på Liselund så længe hun levede.
Gården havde dog ikke nogen anselig hovedbygning.
Hovedparten af inventaret stammer fra Calmettes indretning.
I 2005 blev slottet og parken erhvervet af Kulturministeriet ved hjælp af store donationer fra fonde.
Huset var beregnet til Antoine og Lise de la Calmettes ophold på Liselund og ligger sydligt i haven med udsigt over anlægget, men samtidig i læ af en casino mobile online city høj bakke ned mod stranden.I den ene står en norsk fedtstensovn og i den anden en attrap af træ.Bente Scavenius, Liselund Den fortryllede have på Møn, Gyldendal 2010, isbn.T'ets fod rummer en stor spisesal, hvorfra der via franske døre er adgang til en udvendig søjlegang.Niels Rosenkrantz overtog godset i 1956, tre år før faderens død.Til en romantisk have hørte både lysthuse og monumenter.Liselund Slot med den omkringliggende have er et romantisk anlæg med lysthuse, småbygninger og havemonumenter, som ligger ved landsbyen.Under stråtaget findes et antal små velindrettede værelser til overnattende gæster.Schweizerhytten, inspirationen til anlægget var nok især indtryk fra Antoine og Lise de la Calmettes store rejse til.Tyskland og, schweiz i årene.Det viste sig hurtigt, at det lille lystslot var for upraktisk, hvorfor den næste ejer, baron Fritz Rosenkrantz og baronesse Oluffa Krabbe fik opført Liselund Ny Slot ved den københavnske arkitekt Philip Smidth.I 1990 blev også dette slot fredet.
Her hænger de såkaldte Liselundspejle, ovale spejle ophængt i spinkle ranker og bånd.
Anlægget og slottet stod færdigt 1795.
Formålet med en falsk ovn var at opretholde den symmetri i rummet, der var så vigtig i nyklassicismens interiørkunst.
På det tidspunkt var nyklassicismen allerede i sin vorden, og Liselundbogen gav en romantisk impuls til bevægelsen, som især satte sig spor i villabyggeriet, især i Niels Rosenkjær og Therkel Hjejles landhuse.Det viste sig tidligt, at arbejdet med at vedligeholde og bevare Liselund med slottet og parken var meget bekosteligt.Arealerne omkring Liselund Park ejes af Skov- og Naturstyrelsen, Falster Statsskovdistrikt.På trods af betydelig imødekommenhed i mere end 60 år fra private fonde, og uanset offentlige driftstilskud fra såvel staten som lokale myndigheder, havde bestyrelsen for Liselund vanskeligt ved at få driften til at hænge sammen.Og rislende bække, dæmninger, broer, vandfald, bondehuse, ruiner.m.Alt sammen for at skabe illusionen om et jordisk paradis.Vestibulen Det lille lystslot er anlæggets største bygning, men stadigvæk beskedent i størrelse.Her ville han skabe en eremitage, et landsted, i tidens romantiske stil.
Spisesalen ligger mod syd og har glasdøre til hele tre sider.

Sitemap